Rådgiving og investeringar i vekstselskap

Vestind

Vestind er eit rådgivingsselskap retta mot vekstselskap på Vestlandet. Vi har lang erfaring frå arbeid med finansiering og verdiutvikling av selskap, og utøver aktivt eigarskap på vegne av investeringsfond. Vestind er lokalisert i Peak Sunnfjord i Førde. >> Les meir om oss

Rådgiving

Strategi

Strategisk analyse og verdiutvikling av selskap

Finansiering

Verdivurderingar, selskapsfinansiering og transaksjonar

Management for hire

Dagleg leiar, økonomisjef og prosjektleiing

Styrearbeid

Styreleiar og –medlem

Investeringar

Investeringsrådgiving

Forvaltning av investeringsfond
Investeringar, utvikling og sal av selskap

Forvaltar av Peak Venture

Investeringsfond retta mot vekstselskap i regionen
Nettverk av erfarne investorar og gründerar
www.peakventure.no

Forvaltar av Fjord Invest-fonda

Investeringsfond retta mot vekstselskap på Vestlandet
Kapital frå sparebankar, kraftselskap, private investorar og offentlege aktørar
www.fjordinvest.no

Om Vestind

Vi er erfarne rådgivarar som hjelper selskap med vekst, verdiutvikling og eigarstrategi.

Erfaring
Lang erfaring frå investeringar, rådgiving, utvikling og sal av selskap.
Erfaring frå styrearbeid i ei rekke vekstselskap.
Tidlegare seniorkonsulent i Ernst & Young.

Kompetanse
Strategi, verdiutvikling, transaksjonar og rådgiving.

Utdanning
Siviløkonom NHH og medievitenskap UiB.

Aud Ingrid Espeland

Erfaring
Lang erfaring frå selskapsleiing, kapitalforvaltning og eigarstyring.
Erfaring frå ei rekke styreverv.
Tidlegare banksjef i Fjaler Sparebank og revisor i PwC.

Kompetanse
Leiing, styrearbeid, finansiering og økonomistyring.

Utdanning
Siviløkonom NHH og statsautorisert revisor. Master i Strategisk ledelse NHH.

Kontakt oss

Besøksadresse:
Peak Sunnfjord
Hafstadvegen 25
6800 Førde

Postadresse:
Hafstadvegen 25
6800 FØRDE